Zajmujemy się również piaskowaniem elementów metalowych. Cena piaskowania podobnie jak malowania jest każdorazowo ustalana indywidualnie. Wynika to z różnorodności czynników, takich jak: wielkość, kształt, przeznaczenie, ilość, powtarzalność zamówienia, itp.