Przy większych ilościach malowanego materiału oraz w zależności od odległości od lakiernia.